Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje

Ogłoszono przez Oskar Lewański

Rejestr Zarządzeń Dyrektora

REJESTR ZARZĄDZEŃ DYREKTORA

Lp. Nr zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia Uwagi

Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2020

Lp. Nr zarządzenia Data wydania

Tytuł zarządzenia

Uwagi
1  1/2020 07.01.2020

w sprawie:
- ustalenia liczby dni pracy w miesiącu sierpiniu i grudniu 2020 r.,
- ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 15 sierpnia oraz 26 grudnia 2020 r.

             Jednorazowo          
2 2/2020 03.02.2020 w sprawie:   Realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku na rok 2020 Jednorazowo
3 3/2020 27.04.2020 w sprawie:  zwrotu kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy

Jednorazowo

Odwołuje zarządzenie nr 1/2011

4 4/2020 18.05.2020 w sprawie:  powołania komisji kasacyjnej przedmiotów i wyposażenia znajdującego się w poszczególnych komórkach organizacyjnych.

Jednorazowo

5 5/2020 29.05.2020 w sprawie:  programu finansowo-księgowego i Instrukcji Kasowej. Aneks nr 01/2020 do Instrukcji Kasowej.

Jednorazowo

Obowiązuje od 01.06.2020

6 6/2020 01.07.2020 w sprawie:  wprowadzenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Odwołuje zarządzenie nr 17/2019

Obowiązuje od 01.07.2020 r.

7 7/2020 04.08.2020 w sprawie: wprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego  w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Obowiązuje od 04.08.2020
8 8/2020 11.09.2020 w sprawie : odwołania zarządzenia dotyczacego Zespołu ds. Oceny Przyjęć Pacjentów.

Odwołuje zarządzenie nr 23/2019

Jednorazowo

Obowiązuje od 11.09.2020

9 9/2020 09.10.2020 w sprawie: obowiązku używania maseczek ochronnych na terenie SPSPZOZ we Fromborku

Obowiązuje od 09.10.2020

10 10/2020 02.11.2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedur przetargowych zgodnie z planem przebiegu procesu P.P-7.4-01 "ZAKUPY" z wyłączeniem postępowań przetargowych na zamówienia medyczne.

Odwołuje zarządzenie nr 5/2010

Obowiązuje od 02.11.2020

11 11/2020 02.11.2020 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia corocznych procedur przetargowych  krajowych, na dostawę leków, środków opatrunkowych i środków odkażających.

Odwołuje zarządzenie nr 13/2016

Obowiązuje od 02.11.2020

12 12/2020 10.11.2020 w sprawie: wydzielenia 15 łóżek izolacyjnych (barierowych) na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 w zakresie psychiatria w ramach obecnego Oddziału Detoksykacji Alkoholowej Obowiązuje od 10.11.2020
13 13/2020 26.11.2020 w sprawie:  powołania komisji inwentaryzacyjnej

Jednorazowo

Obowiązuje od 26.11.2020

 

Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2019

Lp. Nr zarządzenia Data wydania

Tytuł zarządzenia

Uwagi
1  1/2019 05.02.2019 W sprawie realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej              Jednorazowo          
2  2/2019 05.02.2019 W sprawie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania wg procedury ISO Jednorazowo
3  3/2019 12.02.2019 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia pięcioletniego spisu z natury środków trwałych, przedmiotów oraz wyposażenia Jednorazowo
4 4/2019 12.02.2019 W sprawie zmiany zakładowego planu kont w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku  
5 5/2019 12.02.2019 W sprawie powołania komisji kasacyjnej przedmiotów i wyposażenia znajdującego się w poszczególnych komórkach organizacyjnych Jednorazowo
6 6/2019 04.06.2019 W sprawie wprowadzenie tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku Odwołuje zarządzenie nr 6/2018 (odwołane)
7 7/2019 14.06.2019 W sprawie zmiany liczby łóżek szpitalnych Odwołuje zarządzenie nr 1/2007 (odwołane)
8 8/2019 26.06.2019 W sprawie Organizacji Obrony Cywilnej Odwołuje zarządzenie nr 10/2016
9 9/2019 26.06.2019 W sprawie Szczegółowych zasad działania oraz imiennego składu Obsady Służby Stałego Dyżuru Dyrektora w SPSPZOZ we Fromborku Odwołuje zarządzenie nr 9/2018
10 10/2019 01.07.2019 W sprawie wprowadzenie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku Odwołuje zarządzenie nr 7/2017 (odwołane)
11 11/2019 14.08.2019 W sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku Odwołuje zarządzenie nr 10/2019, obowiązuje od 01.10.2019 r.
12 12/2019 14.08.2019 W sprawie zmiany liczby łóżek szpitalnych w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku Odwołuje zarządzenie nr 7/2019, obowiązuje od 01.10.2019 r.
13 13/2019 14.08.2019 W sprawie nadania wewnętrznych kodów Księgom Chorych Oddziałów SPSPZOZ Odwołuje zarządzenie nr 4/2006, obowiązuje od 01.10.2019 r.
14 14/2019 13.09.2019 W sprawie zmiany zakładowego planu kont w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku Obowiązuje od 01.10.2019 r.
15 15/2019 24.09.2019 W sprawie: odwołania i powołania członka komisji Socjalnej. Odwołuje zarządzenie nr 8/2017, obowiązuje od 24.09.2019 r.
16 16/2019 01.10.2019 W sprawie: wprowadzenia w  Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku systemu elektronicznej rejestracji obecności w pracy (ROP) Obowiązuje od 15.10.2019 r.
17 17/2019 10.10.2019 W sprawie wprowadzenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku

Odwołuje zarządzenie nr 6/2019 (odwołane)

18 18/2019 29.10.2019 w sprawie: uchylenia zarządzenia Nr 5/2007 w sprawie: zmiany podległości służbowej komórki organizacyjnej STATYSTYKI MEDYCZNEJ I DOKUMENTACJI  
19 19/2019 14.11.2019 w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy oraz apteczek pierwszej pomocy  
20 20/2019 27.11.2019 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnych Jednorazowo
21 21/2019 19.12.2019 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnych Jednorazowo
22 22/2019 20.12.2019 w sprawie: powołania Komitetu Terapeutycznego. Odwołuje zarządzenie nr 8/2004
23 23/2019 20.12.2019 w sprawie: powołania Zespołu ds. Oceny Przyjęć Pacjentów. Odwołane

 

Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2018

Lp. Nr zarządzenia Data wydania

Tytuł zarządzenia

Uwagi
1 1/2018 02.01.2018 W sprawie: ustalenia liczby dni pracy w miesiącu styczniu 2018r., ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w dniu 6 stycznia 2018 r. Jednorazowo
2 2/2018 02.01.2018 W sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Pracy w SPSPZOZ we Fromborku Odwołane
3 3/2018 10.01.2018 W sprawie wprowadzenia Księgi Jakości  
4 4/2018 10.01.2018 W sprawie terminu odpłatności za obiady pracowników szpitala  
5 5/2018 11.01.2018 W sprawie wprowadzenia "Procedury postępowania SPSPZOZ we Fromborku w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, epidemii, zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne lub zjawisk bioterrotystycznych".  
6 6/2018 15.01.2018 W sprawie wprowadzenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Odwołane
7 7/2018 06.02.2018 W sprawie realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej  
8 8/2018 07.02.2018 W sprawie tekstu jednolitego Regulaminu Pracy  
9 9/2018 13.03.2018 W sprawie szczegółowych zasad działania oraz imiennego składu Obsady Służby Stałego Dyżuru Dyrektora w SPSPZOZ we Fromborku Odwołane
10 10/2018 21.03.2018 W sprawie powołania członków komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPSPZOZ  
11 11/2018 25.05.2018 Powołania Inspektora Ochrony Danych oraz określenia sposobu ochrony danych osobowych w SPSPZOZ we Fromborku  
12 12/2018 14.06.2018 W sprawie powołania komisji do oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia w SPSPZOZ we Fromborku  
13 13/2018 19.06.2018 W sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku identyfikacji szczepów Enterobakteriacceac wytwarzających karbapenamaazy  
14 14/2018 23.07.2018 W sprawie powołania auditorów wewnętrznych systemu zarządzania jakością ISO 9001  
15 15/2018 29.10.2018 W sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla kierowników oddziałów Ogólnopsychiatrycznych i Terapii Uzależnień  
16 16/2018 07.12.2018 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych  
17 17/2018 07.12.2018 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnych  
18 18/2018 14.12.2018 W sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie zdrowotne i przeprowadzenia konkursu ofert na wykonanie tych świadczeń  
19 19/2018 27.12.2018 Dotyczy zmiany Zarządzenia nr 9/2017 w sprawie powołania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Pielęgniarek łącznikowych  

 

Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2017

1 1/2017 05.01.2017 W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w miesiącu listopadzie Jednorazowo
2 2/2017 09.02.2017 W sprawie realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej w SPSPZOZ we Fromborku na rok 2017 Jednorazowo
3 3/2017 09.02.2017 W sprawie powołania komisji kasacyjnej przedmiotów i wyposażenia znajdujących się w poszczególnych komórkach Jednorazowo
4 4/2017 24.02.2017 W sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej procedur i postępowania w SPSPZOZ we Fromborku w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP w kraju lub na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Jednorazowo
5 5/2017 31.03.2017 W sprawie wprowadzenia tekstu jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych  
6 6/2017 11.04.2017 W sprawie wprowadzenia cennika usług medycznych i niemedycznych w SPSPZOZ we Fromborku  
7 7/2017 19.04.2017 W sprawie wprowadzenie tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego w SPSPZOZ we Fromborku Odwołane
8 8/2017 26.04.2017 W sprawie odwołania i powołania członka Komisji Socjalnej Odwołane
9 9/2017 01.06.2017 W sprawie powołania Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń Szpitalnych oraz Pielęgniarek łącznikowych  
10 10/2017 20.07.2017 W sprawie ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i pielęgniarzy  
11 11/2017 25.07.2017 W sprawie powołania składu i zakresu działania Zespołu Rehabilitacyjnego  
12 12/2017 26.07.2017 W sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe  
13 13/2017 04.09.2017 W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania z pieczątkami służbowymi w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Fromborku  
14 14/2017 28.09.2017 Powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia procedury przetargowej o wartości szacowanej zamówienia w przedziale 30000 a 209000 euro  
15 15/2017 23.11.2017 W sprawie powołania komisji inwetaryzacyjnej  
16 16/2017 08.12.2017 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej  

 

Lp. Nr zarządzenia Data wydania Tytuł zarządzenia Uwagi

Rejestr Zarządzeń Dyrektora SPSPZOZ we Fromborku rok 2016

1 1/2016 10.02.2016 Realizacja Zadań Obronnych i Obrony Cywilnej na 2016 r. Jednorazowo
2 2/2016 15.02.2016 Powołania Komisji Kasacyjnej Środków Trwałych Jednorazowo
3 3/2016 01.03.2016 Powołania Komisji Kasacyjnej Przedmiotów Materiałów i Wyposażenia w Poszczególnych Komórkach Jednorazowo
4 4/2016 04.03.2016 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu środków trwałych Jednorazowo
5 5/2016 23.03.2016 W sprawie kodeksu Etyki Pracowników oraz procedur naruszania Kodeksu Etyki  
6 6/2016 23.03.2016 Określenia sposobu prowadzenia Kontroli Zarządczej w SPSPZOZ we Fromborku  
7 7/2016 23.03.2016 Planowania działalności i zarządzania ryzykiem w SPSPZOZ we Fromborku  
8 8/2016 23.03.2016 W sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień i pełnomocnictw w SPSPZOZ we Fromborku  
9 9/2016 22.04.2016 W sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału II i IV oraz Przełożonej Pielęgniarek Wygaśnięcie z chwilą wyłonienia kandydata
10 10/2016 25.04.2016 W sprawie organizacji obrony cywilnej Odwołane
11 11/2016 25.05.2016 Wprowadzenie oceny ryzyka zakażenia pacjentów SPSPZOZ we Fromborku  
12 12/2016 01.08.2016 Wprowadzenie Tekstu Jednolitego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w SPSPZOZ we Fromborku  
13 13/2016 03.11.2016 W sprawie procedur przetargowych corocznych leków środków opatrunkowych Odwołane
14 14/2016 21.11.2016 Powołanie komisji inwentaryzacyjnej - apteka Jednorazowo
15 15/2016 29.11.2016 W sprawie powołania członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursów na Pielęgniarkę Oddziałową Oddziału I i Oddziału Detoksykacji Wygaśnięcie z chwilą wyłonienia kandydata
16 16/2016 05.12.2016 W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Jednorazowo
17 17/2016 06.12.2016 W sprawie ustalenia instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt