Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje

Ogłoszono przez Oskar Lewański

Majątek jednostki

Struktura własnościowa:
  • Nieruchomości stanowią własność Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej.,
  • Mienie ruchome stanowi własność Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku.
Wartość majątku określają:
  • Fundusz założycielski,
  • Fundusz Szpitala.
Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie:
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885);
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330)
  • Statutu Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Fromborku
Zasady gospodarki finansowej:
  • Samodzielne gospodarowanie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Kurii Metropolitalnej Archidiecezji Warmińskiej oraz majątkiem własnym (zakupionym lub otrzymanym),
  • Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora Naczelnego.