Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Informacje

Ogłoszono przez Oskar Lewański

Zarząd i organy szpitala

Zarząd

Dyrektor - Bogdan Jussis

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa – Katarzyna Witek,
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości i Kontroli Zarządczej – Grażyna Milewska,
Główna Księgowa – Urszula Luwińska
Przełożona Pielęgniarek – Ewa Jussis,
 
Organy szpitala

Dyrektor Naczelny,
Rada Społeczna - jest organem inicjującym i opiniodawczym organu założycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora.